top of page
הפעלה משחקי גיבוש ילדים

"אל תדמיינו את הנוף שמאחורי החומה, טפסו עליה והביטו בו בעצמכם"

סדרה של מפגשים בהם נתמקד בהעצמה, פיתוח כישורי חיים ומנהיגות.

התכנית שלנו נמצאת במאגר ומאושרת ע"י משרד החינוך להפעלה בביה"ס

תכניות תהליכיות

"כשיצאתי למסע הייתי אדם עם בעיות,

כשחזרנו, היינו קבוצה עם פתרונות."

הכנה למסעות, לילה בשטח, ניווט וטיולים שנתיים, זה "השטח" שלנו.

טיולים ומסעות

פארק חבלים, משחקי גיבוש, שדאות והישרדות אלה חלק מהפעילויות שתוכלו לבחור למסיבת סיום, הפעלה לחג או גיבוש לכיתה.

מבטיחים לכם גיבוש העצמה וכיף!

הפעלות ומסיבות
bottom of page