top of page
תרגיל למידה חווייתית "הלוליין"

ODT למידה התנסותית

למידה התנסותית ODT כשמה כן היא, שיטת למידה תוך התנסות.

במהלך סדנת ODT המשתתפים מתנסים בצורה הדרגתית בתרגילים אשר נבנים עבורם.

התרגילים מבוצעים בדר"כ בסביבה חיצונית (OutDoor), אשר שונה מהמוכר ומהשגרתי.

ODT למידה מתוך ההתנסות מפגישה את המשתתפים עם התנסויות חדשות, ומוציאה אותם מהאזור הבטוח שלהם (Comfort Zone) אל עבר מעגל הלמידה, מה שמבטיח למידה טובה יותר, דינמיקה קבוצתית אותנטית ומיצוי טוב יותר של הפוטנציאל של כל משתתף.

תיאור מעגלי הלמידה

לאחר הכרת מאפייני הקבוצה וצרכי המשתתפים, נבחרים עבורם בקפידה תרגילים ומשימות שמותאמים להם, הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הקוגניטיבי.

התרגילים יכולים לקדם אינספור נושאים, כגון:

 • שיתוף פעולה

 • תקשורת

 • אמון

 • יוזמה

 • אחריות אישית וקבוצתית

 • חשיבה אסטרטגית

 • תפקוד תחת לחץ

 • חשיבה מחוץ לקופסה

 • פיתוח מנהיגות

 • ועוד

מעגלי הלמידה

השיפור בכישורים הללו מושג באמצעות תהליך הנחייה איכותי שמעביר מנחה סדנאות מקצועי.

במהלך ההתנסות, המנחה מבצע שיקוף ועיבוד להתנהגות המשתתפים ומוביל אותם לתהליך למידה משמעותי.

עיבוד נערך באופן קבוצתי, אך כל משתתף עובר גם עיבוד אישי עם עצמו (אינטרוספקציה).

השלבים שהמנחה יבצע בעיבוד קלאסי :

 • The What - מה עשינו? מה קרה? מה היו התוצאות? 

 • So What - אז מה? איך היה התפקוד במשימה? איך השפעתי על התוצאה? מה אפשר לשמר / לשפר?

 • Now What - ומה עכשיו? שאלה המנחה את המשתתפים לבצע רפלקציה ל"חיים האמיתיים". איפה זה פוגש אותנו ביום יום? מה עלינו לשפר מעתה? איך נוכל לנהוג טוב יותר בעתיד? וכו'

שלבי עיבוד קלאסי

לסיכום, למידה התנסותית היא כלי חשוב מאוד בתהליכי בניה וחיזוק של קבוצה.

כמו-כן, בעזרת למידה התנסותית ניתן ללמוד מהן נקודות החוזק של הקבוצה ולהשתמש בהן לשיפור איכויות ותפקוד הקבוצה ביום יום.

בעזרת למידה התנסותית המשתתפים למדים היכן עליהם להשתפר על מנת להשיג תוצאות טובות יותר.

bottom of page