top of page

יום ו׳, 08 ביולי

|

מצוק שילת (ליד מודיעין)

קורס סנפלינג למתקדמים (משלח) - 8/7 + 15/7 - 1150 ש"ח

תוכן מיוחד, משלח וחילוץ בסיסי. מיועד לבוגרי הקורסים, בעלי ניסיון מעשי. יתבצע מבחן כניסה לקורס.

קורס סנפלינג למתקדמים (משלח) - 8/7 + 15/7  - 1150 ש"ח
קורס סנפלינג למתקדמים (משלח) - 8/7 + 15/7  - 1150 ש"ח

זמן ומיקום

08 ביולי 2022, 09:00 GMT‎+3‎

מצוק שילת (ליד מודיעין), מצוק שילת

פרטי הטיול

תקציר תוכן הקורס

תוכן ליום 1 :

• רקע כללי לעולם הגלישה

• היכרות עם הציוד המקצועי הנדרש

• שמירה על הציוד וזיהוי פסילות

• פציעות ופגיעות גלישה

• עולם הקשרים : 

קשרי קצה חבל : קשר בוהן, קשר שמונה, קשר א', 

קשרי לולאה בחבל : לולאת שמונה, לולאת פרפר אלפיני

קשרי חיבור חבלים : קשר דייגים, קשר פלמי (שמונה עוקב)

קשרים בחבלי עזר (פרוסיק) : קשר פרוסיק, קשר צרפתי/ספרדי

קשרים ברצועות : קשר היידן, קשר מים

• עגינות :

עגינות טבעיות פשוטות (בולדר, עץ וכו')

גיבוי עגינות פשוט בעזרת רצועה

עגינות מלאכותיות

חלוקת משקל

• התנהלות בסביבת שפת מצוק

• ניהול החבל (הכנה, זריקה, קיצור, הפרדה וכו')

• התנסות בגלישה כחניכים

• אבטחה בגלישה :

עצמית בעזרת פרוסיקים

אבטחה תחתית (כבאים)

גלישה על שני חבלים עם פרוסיק תחתון (אמצעי חיכוך מורחק)

גלישה עם תיק/ציוד כבד

תוכן ליום 2 :

• חזרה על החומר

• נעילת אמצעי חיכוך

• טיפוס פרוסיקים

• תקלות ובעיות - עקרונות ותרגול

מעבר קשר בגלישה

מעבר קשר בטיפוס

• הכנה לטיול גלישה וציוד עקיף נדרש

תוכן ליום 3 :

• חזרה על החומר

• גולש לפני אחרון

• גולש אחרון

• התקעות חבל במשיכה - מניעה ופתרון. עשה ואל תעשה

• התמצאות בנחל, תקשורת ואופן התנהלות בשטח

• אתיקה ואדיבות

• שמירה על הטבע

• התנהלות במצב חירום

• דגשים לגלישה בנחל עם גבים ומים קרים

• מבחן מסכם

שיתוף

bottom of page