top of page

יום ג׳, 27 באפר׳

|

מחצבות קדומים (ליד בית אורן)

קורס סנפלינג בצפון 27,28,30/4/2021

הקורס מורכב מ-3 ימי למידה וחוויה אתגריים, מתקיים בכל הארץ במקומות הנוחים לכם. קורס סנפלינג מקנה למשתתפים ידע תיאורטי וכלים מעשיים על מנת לצאת לטיולי סנפלינג לגלוש מצוקים באופן עצמאי, להתגבר על מכשולים ולפתור תקלות.

קורס סנפלינג בצפון 27,28,30/4/2021
קורס סנפלינג בצפון 27,28,30/4/2021

זמן ומיקום

27 באפר׳ 2021, 8:00 – 30 באפר׳ 2021, 17:00

מחצבות קדומים (ליד בית אורן), כביש 721, Israel

פרטי הטיול

תקציר תוכן הקורס

תוכן ליום 1 :

• רקע כללי לעולם הגלישה

• היכרות עם הציוד המקצועי הנדרש

• שמירה על הציוד וזיהוי פסילות

• פציעות ופגיעות גלישה

• עולם הקשרים : 

קשרי קצה חבל : קשר בוהן, קשר שמונה, קשר א', 

קשרי לולאה בחבל : לולאת שמונה, לולאת פרפר אלפיני

קשרי חיבור חבלים : קשר דייגים, קשר פלמי (שמונה עוקב)

קשרים בחבלי עזר (פרוסיק) : קשר פרוסיק, קשר צרפתי/ספרדי

קשרים ברצועות : קשר היידן, קשר מים

• עגינות :

עגינות טבעיות פשוטות (בולדר, עץ וכו')

גיבוי עגינות פשוט בעזרת רצועה

עגינות מלאכותיות

חלוקת משקל

• התנהלות בסביבת שפת מצוק

• ניהול החבל (הכנה, זריקה, קיצור, הפרדה וכו')

• התנסות בגלישה כחניכים

• אבטחה בגלישה :

עצמית בעזרת פרוסיקים

אבטחה תחתית (כבאים)

גלישה על שני חבלים עם פרוסיק תחתון (אמצעי חיכוך מורחק)

גלישה עם תיק/ציוד כבד

תוכן ליום 2 :

• חזרה על החומר

• נעילת אמצעי חיכוך

• טיפוס פרוסיקים

• תקלות ובעיות - עקרונות ותרגול

מעבר קשר בגלישה

מעבר קשר בטיפוס

• הכנה לטיול גלישה וציוד עקיף נדרש

תוכן ליום 3 :

• חזרה על החומר

• גולש לפני אחרון

• גולש אחרון

• התקעות חבל במשיכה - מניעה ופתרון. עשה ואל תעשה

• התמצאות בנחל, תקשורת ואופן התנהלות בשטח

• אתיקה ואדיבות

• שמירה על הטבע

• התנהלות במצב חירום

• דגשים לגלישה בנחל עם גבים ומים קרים

• מבחן מסכם

שיתוף

bottom of page